Gıda Ormanı

Terasta Tarım alanımızda yer alan ve bize en çok ilham veren bir diğer permakültür uygulamamız da “Gıda Ormanı” modelimiz. Gıda ormanları, doğal bir ormanda olduğu gibi dışarıdan bir girdi gerektirmeyen, kendi ekosistemi dahilinde doğal bir döngüyle gıda üretimi sağlayan tarım uygulamalarıdır. Yenilebilir ve faydalı türlerin her zaman yoğun istifli bir polikültür çerçevesinde yetiştirildiği gıda ormanları ideal olarak 7 katmanlı bir yapıdadır: çatı katmanı, çatı altı, çalılık, ot, yer örtücü, kök ve tırmanıcı sarmaşıklar.

Gıda ormanı, tasarımı doğayı taklit ettiğinden doğadaki gibi çeşitlilik gösterir ve çok işlevli öğeler içerir. Öğeler; kendilerine ve bize fayda sağlayacak şekilde tasarıma yerleştirilir. Temelde amaç, aynen doğadaki gibi, neredeyse hiç bakım gerektirmeyen ve kendi kendine sürdürülebilir bir sistem ortaya çıkarmaktır. Gıda ormanı ister kırsalda ister kentte olsun, çeşitlilik ve sürdürülebilirliğe çok iyi bir örnektir.  Terastaki uygulamamız bize bu konuda kendimizi eğitme ve öğrendiklerimizi ilgilenen herkesle paylaşma imkanı sunuyor.