Kardeş Bitkiler Prensibi

Sentetik gübre ve kimyasal pestisit kullanmadığımız bostanımızda doğanın yol göstericiliğini benimseyerek bitki kardeşliği esasını uyguluyoruz. Bitkilerin birbirine yarayan özelliklerini kullanmayı ve birbirine zarar vermelerini önlemeyi amaçlayan “kardeş bitkiler prensibi”, uyumlu ve (gölge oluşturma, toprağa besin maddesi sağlama, zararlıları kaçırma, yararlı böcekleri çekme vs. özelikleriyle) birbirine yarar sağlayan bitkilerin birbirinin yakınına, uyumsuz bitkilerin ise birbirinden uzağa ekilmesi temeline dayanıyor. Ekolojik tarım için etkili bir yöntem olan bu sistemde en önemli olgulardan biri toprağın hep örtülü kalmasıdır. Bu sayede nem kaybı azaltıldığı gibi yabancı otların büyümesi de engellenir.

Bostanımızdaki uygulamalarımızdan kardeş bitkiler prensibine verebileceğimiz belki de en güzel örnek, üç kız kardeşin—mısır, kabak ve fasulyenin—birlikteliği. Bu kardeşlikte, mısır fasulyenin tırmanması için ‘sırık’ görevi görüyor. Fasulye toprağa azot bağlayarak diğer ikisine ‘besin’ sağlıyor. Kabak, geniş yapraklarıyla, her ikisinin de köklerine sağladığı gölge ile doğal ‘malçlama’ yapıyor; hem yabancı otların gelişmesini engelliyor, hem de toprağın nemini kaybetmesini önlüyor. Ayrıca, dikenli yapraklarıyla, diğer iki kardeşten düşman yırtıcıları uzak tutuyor.